गणेश कुमार पाैडेल

Phone: 
९८५७०८०१५३
Section: 
वडा नं. १३