Municipality Vision / दीर्घकालीन सोच

“बर्दघाट नगरपालिकाको चाहना ! शान्ति, समृद्ध, सम्मुनत र सुन्दर समाजको स्थापना“