FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय (सबै)

बैंक खाता नम्बर उपलब्ध सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय (सबै)

घाँसको बिउ वितरण सम्बन्धि सूचना

पहिलो चौमासिक भत्ता वितरण सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय (सबै)

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी ३० दिने सूचना

PDF icon Bardaghat-4, Buspark, parking tax collection.pdf , ,

अग्रिम आय करको ETDS गरिएको सम्बन्धमा

PDF icon IMG_0003.pdf

आशय सम्बन्धमा - मेडिकल सामाग्री खरिद

खेलकुद सम्बन्धी क्लब र संघ संस्थाहरु दर्ता तथा सुचिकृत सम्बन्धी सूचना

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन - श्री नगरकार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु (सबै)

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

Pages