FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

मेलमिलापकर्ता दरखास्त आह्वानको सूचना - श्री वडा कार्यालय (सबै)

PDF icon Notice.pdf

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन - नगरकार्यपालिका सदस्यज्यूहरु सबै

कोभिड १९ विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

सा. सु भत्ता नविकरण सम्बन्धमा- श्री वडा कार्यालय (सबै)

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप (दोस्रो मात्रा) कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप (दोस्रो मात्रा) कार्यक्रम संचालन

घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप (दोस्रो मात्रा) कार्यक्रम संचालन

आ.व. २०७७/०७८ को अन्तिम भुक्तानी, खाता बन्द र चेक सटही सम्बन्धमा विशेष सूचना

Pages