FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

काउ म्याट- आशय सम्बन्धमा

PDF icon काउ म्याट- आशय सम्बन्धमा.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Supply and Delivery of Fire Fighting Vehicle

PDF icon fire fighting vehicle.pdf

अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा-कार्यपालिका सदस्यहरु सबै

PDF icon अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा-कार्यपालिका सदस्यहरु सबै.pdf

सहकारी एकीकरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon सहकारी एकीकरण सम्बन्धी सूचना.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान-Supply and Delivery of Motorcycle

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान-Supply and delivery of Motorcycle .pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री समुन्द्र मेडिको फर्मा

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-समुन्द्र मेडिको फर्मा.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- श्री जुनकिरी इन्डस्ट्रीज प्रालि

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-जुनकिरी इन्डस्ट्रीज प्रालि.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र.pdf bid

आशय सम्बन्धमा-वडा नं.१ को कार्यालय देखि पुर्व बेलहानी, खानेपानी ट्यांक देखि पुर्व जमुनिया सडकसम्म कालोपत्रे तथा हाटबजार स्तरीकरण

PDF icon आशय सम्बन्धमा.pdf

Pages