FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

आशय सम्बन्धमा-औषधी खरिद

PDF icon आशय सम्बन्धमा-औषधी खरिद.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट १६

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट १६.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री जे.भी.कन्स्ट्रक्सन सरावल

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-श्री जे.भी.कन्स्ट्रक्सन सरावल.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Blacktop Road Maintenance

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Blacktop Road Maintenance.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Road Construction Works

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान-Road Construction Works.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- कम्पुटर खरिद कार्य

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- कम्पुटर खरिद कार्य.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- चिसापानी शिवालय चोक हुँदै बुटहाताल गैडहा सडक तथा त्रिवेणी सडक देखि नवजीवन हुदै सेन्टरप्लट योजना

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- चिसापानी शिवालय चोक हुँदै नवजीवन हुदै सेन्टरप्लट योजना.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-भाटवलिया ह्याचरी हुँदै लगुनाहा सडक योजना

PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-भाटवलिया ह्याचरी हुँदै लगुनाहा सडक योजना.pdf

आशय सम्बन्धमा- गंगटी खोलाको नदि जन्य पदार्थ संकलन

PDF icon आशय सम्बन्धमा- गंगटी खोलाको नदि जन्य पदार्थ संकलन.pdf

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा-सबै वडाहरु

PDF icon व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा.pdf

Pages