FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

उपभोक्ता समिति गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम - सबै वडाहरु

PDF icon उपभोक्ता समिति गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा-वडा कार्यालय सबै

PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा-वडा कार्यालय सबै .pdf

अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन- वडा कार्यालय ९, १२ र १४

PDF icon अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन- वडा कार्यालय ९, १२ र १४.pdf

घर नक्सा सूचना टाँस सम्बन्धमा

PDF icon घर नक्सा सूचना टाँस सम्बन्धमा.pdf

नगर प्रहरी परिक्षा मिति सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरी परिक्षा मिति सम्बन्धी सूचना

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान

PDF icon गंगटी खोला-विद्युतीय बोलपत्र आह्वान.pdf

मासु पसल निर्माण/सुधारका लागि दरखास्त आह्वान समबन्धि सूचना

PDF icon मासु पसल निर्माणसुधारका लागि दरखास्त आह्वान समबन्धि सूचना.pdf

विद्युतिय बाेलपत्र आह्वान मिति २०७६-८-९

PDF icon ebidding-date-2019-11-25.pdf ebidding

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान मिति २०७६-८-४

PDF icon sealed quotation- only ebidding.pdf

Pages