FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

आशय सम्बन्धमा २०७६-२-३०

PDF icon आशय सम्बन्धमा २०७६-२-३० १.pdf

आशय सम्बन्धमा २०७६-२-३०

PDF icon आशय सम्बन्धमा २०७६-२-३०.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको भवन अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७६-२-२७

PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको भवन अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७६-२-२७.pdf

आशय सम्बन्धमा २०७६-२-२७

PDF icon आशय सम्बन्धमा २०७६-२-२७.pdf

शिलबन्दी दरभाउ आह्वान २०७६-२-२२

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ आह्वान २०७६-२-२२.pdf सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान मिती:२०७६-०२-२२

PDF icon tender 2076-2-22.pdf टेन्डर

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

PDF icon प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको सम्बन्धमा.pdf

बोलपत्र आह्वान, प्रकाशित मिती २०७६-०२-१६

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान २०७६-०२-१६.pdf

बोलपत्र आह्वान, प्रकाशित मिती २०७६-०२-१३

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान २०७६-०२-१३.pdf टेन्डर

मेरो वर्ष अभियान २०७६

PDF icon मेरो वर्ष २०७६.pdf

Pages