FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

आशय सम्बन्धमा २०७६-०२-०८

PDF icon आशय सम्बन्धमा २०७६-०२-०८.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान, मिती २०७६-०२-०२

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान, मिती २०७६-०२-०२.pdf शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान, मिती २०७६-०२-०१

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान, मिती २०७६-०२-०१.pdf शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान, मिती २०७६-०१-२५

PDF icon Rebidding Bardaghat Municipality Notice New.pdf

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

PDF icon सूचना २०७६-०१-२३.pdf सूचना

बोलपत्र आह्वान, प्रकाशित मिती २०७६-०१-२०

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान २०७६-०१-२०.pdf टेन्डर

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (मिती:२०७६-०१-१३)

PDF icon tender 2076-01-13.pdf टेन्डर

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (मिती:२०७६-०१-११)

PDF icon tender 1-11.pdf टेन्डर

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

PDF icon April 22.pdf टेन्डर

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

PDF icon tender.pdf tender

Pages