FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

बर्दघाट नगरपालिका अन्तर्गतका नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्ने बारे सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE Notice.pdf

सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon Scan copy.pdf

लेखापरीक्षकहरुको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon लेखापरीक्षकहरुको सुची.pdf

यस नगरपालिका अन्तर्गतका नदीहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गर्ने सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE सार्वजनिक सूचना २०७५-९-२२.pdf IEE Notice

जेष्ठ नागरिकको यातायात सुविधा सम्बन्धमा (मिति 2075-7-13)

PDF icon जेष्ठ नागरिकको यातायात सुविधा सम्बन्धमा मिति 2075-7-13.pdf

सार्वजनिक सूचना (मिति 2075-7-12)

PDF icon सार्वजनिक सूचना मिति 2075-7-12.pdf

सूचना - पदपूर्ति सम्बन्धमा, मितिः२०७५-०६-०८

PDF icon पोषण स्वयम्सेवक पदपूर्ति.pdf

बहुक्षेत्रिय पोषण स्वयमसेवक (MSNP Volunteer) आवश्यकता (मिती:२०७५/०५/१८)

PDF icon आवश्यकता पोषण कार्यक्रम.pdf MSNP Volunteer

जरुरी सूचना मिती:२०७५/०५/०७

PDF icon सूचना २०७५-०५-०७.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान .pdf

Pages