कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
बलराम अर्याल कार्यकारी अधिकृत नगरपालिका कार्यालय 9857643111
कृष्ण बहादुर थापा क्षेत्री सूचना अधिकारी सुचना शाखा krishna.thapa643@gmail.com 9857080161
कृष्ण प्रसाद खनाल लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४१७८१९५५
शारदा जि.सी. ना.सु राजश्व शाखा sharada.gc.12@gmail.com 9857080685
कुल चन्द्र शर्मा ना.सु लेखा शाखा ९८४७०२८३४३
निलेश कुमार पाण्डे सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा nileshsanai@gmail.com 9849686188
ओम प्रकाश पोखरेल सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा pokhrelprakash978@gmai.com 9846634879
लिलबहादुर चाैधरी खरिदार सङ्युक्त वडा सचिव 9857029845
ध्रुप नारायण चौधरी कार्यालय सहयोगी नगरपालिका 9847275178
पदमबहादुर पाण्डे कार्यालय सहयोगी पञ्जिकरण शाखा 9867186048
बालकृष्ण भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
मेग बहादुर वर्मा ड्राइभर नगरपालिका
मानबहादुर चाैधरी अमिन प्रशासन manbahadurchaudhary41@gmail.com 9802706091
मदन श्रेषठ इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9841699801